The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Klimatförändringen, ekosystem och arter

Author

  • Henrik G. Smith

Summary, in Swedish

Den pågående klimatförändringen påverkar redan jordens arter och ekosystem på land, i sjöar, vid kusterna och i haven. Den påverkar enskilda arters utbredning och beteende, vilket i sin tur leder till förändringar i den biologiska mångfalden. Även om andra hot mot den biologiska mångfalden hittills dominerat, kommer effekterna på arter och ekosystem att öka med tilltagande klimatförändring med svårbedömda konsekvenser för ekosystemens funktion. Även i Sverige har förändringar i till exempel fåglars utbredning kopplat till sentida klimatförändring konstaterats.

Department/s

  • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
  • Biodiversity
  • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
  • Biodiversity and Conservation Science

Publishing year

2014

Language

Swedish

Publication/Series

Klilmat i Fokus

Issue

6

Document type

Report

Publisher

Lund University

Topic

  • Climate Research
  • Ecology

Status

Published

Research group

  • Biodiversity and Conservation Science