The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Henrik Smith

Professor

Portrait of Henrik Smith. Photo.

Åtgärder på gårdsnivå för att stödja biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Author

 • Henrik G. Smith
 • Riccardo Bommarco
 • Katarina Hedlund

Summary, in Swedish

Multifunktionella landskap producerar mat, fiber och bränsle, samt en mängd andra ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, rekreation, ren luft och rent vatten. I SAPES och associerade forskningsprojekt har vi arbetat med att förstå hur olika jordbruksmetoder och landskapets struktur påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster som beror av dessa. Vi har testat påverkan på arter och ekosystemtjänster av att odla mindre intensivt, bevara naturliga habitat och anlägga nya habitat. Vår forskning visar att man genom att integrera kunskap om ekosystemtjänster i beslut, kan gynna både jordbrukets produktion och minska negativa effekter på miljön.

Department/s

 • Centre for Environmental and Climate Science (CEC)
 • Biodiversity
 • BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Biodiversity and Conservation Science

Publishing year

2016

Language

Swedish

Document type

Other

Topic

 • Ecology
 • Environmental Sciences

Status

Published

Project

 • Multifunctional agriculture: Harnessing biodiversity for sustaining agricultural production and ecosystem services

Research group

 • Biodiversity and Conservation Science