Default user image.

Helen Avery

Default user image.

Att förebygga stora översvämningar

To prevent major flooding

Author

 • Helen Avery

Summary, in Swedish

Artikeln redogör för en intervjustudie som gjordes med 15 internationella studenter på ett mastersprogram med inriktning mot hållbar utveckling, där undervisningen ägt rum på engelska. Studenterna frågades i individuella intervjuer på engelska hur de ansåg att stora översvämningar kunde förebyggas. En intentional-expressiv dialogstruktur anpassades till att innefatta frågor om hur nyckeluttryck i deras svar kunde uttryckas på studenternas modersmål. Studenterna fick sedan jämföra och kontrastera uttryckssätten och betydelserna som de använt i sina förklaringar, på engelska och på modersmålet. Deras skiftande språkliga och ämnesmässiga bakgrund speglades generellt genom en bred variation i uppfattningarna av frågeställningen, och i studenternas reaktioner till intervjusituationen. Resultaten visar att dialogstrukturen dessutom fick många av studenterna att inkludera andra aspekter i sina förklaringar, när frågan om uttryck och innebörder på modersmålet infördes, än när de först förklarat enbart på engelska.

Department/s

 • Centre for Advanced Middle Eastern Studies
 • Arabic Studies

Publishing year

2009

Language

Swedish

Pages

354-373

Publication/Series

Pedagogisk forskning i Sverige

Volume

14

Issue

4

Document type

Journal article

Publisher

Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet

Topic

 • Educational Sciences

Keywords

 • international Masters programs
 • sustainability education
 • language in education policy
 • medium of instruction
 • conceptualisation
 • language and thought
 • internationalisation

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1401-6788