Default user image.

Helen Avery

Default user image.

Perspektiv på arabiska som modersmål i svensk skola

Author

 • Helen Avery

Editor

 • Kerstin Eksell

Department/s

 • Centre for Advanced Middle Eastern Studies
 • Arabic Studies
 • MECW: The Middle East in the Contemporary World

Publishing year

2017

Language

Swedish

Pages

135-162

Publication/Series

Öst är väst och väst är öst : en vänbok till Henry Diab

Document type

Book chapter

Publisher

Portlak

Topic

 • Educational Sciences
 • Languages and Literature

Keywords

 • Arabic
 • teaching
 • mother tongue
 • didactics
 • heritage languages
 • immigrant minority languages
 • arabiska
 • didaktik
 • modersmålsundervisning
 • lärarutbildning
 • forskningsbehov
 • minoritetsspråk
 • barn- och ungdomslitteratur
 • läsutveckling

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-639-3066-9