Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Science and proven practice – the environment

Seminar
On March 22 it is once again time for a half-day seminar in Lund VBE in a specific area of interest. This time, environmental conservation is in focus.

What evidences are needed for policy decisions on the environment, and that form the basis for practical environmental conservation in our regions and municipalities? How do we achieve the needed evidence? What would a court consider sufficient evidence when uncertainties exist?
In this workshop, the aim is that the different levels of decision-making will be highlighted: how do you work with science and proven experience in the regions, scientific assessments, the Academy, the institution that promotes policies, in law and in university teaching?

 

Schedule (in Swedish):

13.15-13.20 Inledning

13.20-13.40 Peter Sylwan, vetenskapsjournalist. Jorden och generna - varför gör ni inte som vi säger? Om genteknik vetenskap och beprövad erfarenhet.

13.40-14.00 Annika Nilsson, professor i offentlig rätt, juridiska fakulteten, Lunds universitet. Något om vetenskap, erfarenhet och ekonomi i miljölagstiftningen

14.00-14.20 Niklas Vareman, biträdande forskare, medicinsk etik, Lunds universitet. Var finns den beprövade erfarenheten inom miljövård?

14.20-14.40 Kaffe

14.40-15.00 Måns Bruun, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Skåne län. Best practice eller innovationer – hur förhåller sig den tillämpade naturvården till vetenskapen?

15.00-15.20 Ullrika Sahlin, forskare, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC), Lunds universitet. Vilken typ av evidens krävs bakom beslut om miljön?

15.20-15.40 Lars Pettersson, forskare, biodiversitet, Biologiska institutionen, Lunds universitet Evidensbaserad bevarandebiologi på kurs - nya sammanhang & idéer.

15.40-16.20 Avslutande diskussion

The workshopen free of cost and open for all. Sign up with med [dot] etik [at] med [dot] lu [dot] se.

Read more here.

Time: 
22 March 2017 09:15 to 16:30
Location: 
LUX B237, Helgonavägen 3
Contact: 
med.etik [at] med.lu.se

About the event

Time: 
22 March 2017 09:15 to 16:30
Location: 
LUX B237, Helgonavägen 3
Contact: 
med.etik [at] med.lu.se

Centre for Environmental and Climate Research, CEC

Sölvegatan 37
223 62 Lund, Sweden

Visiting address
The Ecology building, Sölvegatan 37, Lund