Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Books and Briefs

Books

15 hållbara  lösningar för framtidenThe sustainability anthology "15 hållbara lösningar för framtiden" (in Swedish)

2015

Öppna som pdf (4,58 MB)

 

 

 

 

 

Cover of the climate anthology

 

 

The climate anthology "15 nedslag i klimatforskningen" (in Swedish)

2013

Open as pdf (high-resolution 12 MB)

Open as pdf (low-resolution 1,5 MB)

 


Science and Policy Briefs

 

Tvågradersmålet - brief by Markku RummukainenTvågradersmålet

Author: Markku Rummukainen (Lunds universitet)

Klimat i fokus

Open as pdf (1,47 MB)

 

 

 

 

Naturvård i jordbrukslandskapNaturvård - segregerad från eller integrerad i jordbrukslandskapet?

Authors: Johan Ekroos and Henrik Smith (Lunds universitet), Anja Ödman (Ekerö kommun)

BECC

Open as pdf (1,26 MB)

 

 

 

Policy brief Globala utsläppen ökar, author Markku Rummukainen

Globala utsläppen ökar, men måste ner

Author: Markku Rummukainen (Lund University)
Klimat i Fokus

Open as pdf (1,63 MB)

 

 

 

 

Policy briefs

Klimatförändringen, ekosystem och arter

Author: Henrik G. Smith (Lund University)
Klimat i Fokus

Open as pdf (2,51 MB)

 

 

 

 

Policy brief Fönstret för tvågradersmålet på glänt, på väg att stängas, author Markku RummukainenFönstret för tvågradersmålet på glänt, på väg att stängas

Author: Markku Rummukainen (Lund University)
Klimat i Fokus

Open as pdf (1,56 MB)

 

 

 

 

Brief about aerosolsPartiklar i atmosfären påverkar klimatet

Author: Erik Swietlicki (Lund University)
Klimat i Fokus

Open as pdf (1,74 MB)

 

 

 

 

Policy brief Klimatet tar inte paus, authors Marianne Hall and Markku RummukainenKlimatet tar inte paus

Authors: Marianne Hall and Markku Rummukainen (Lund University)
Klimat i Fokus

Open as pdf (771 KB)

 

 

 

 

Policy brief Klimatkänslighet och utsläppsbanor, authors Marianne Hall and Markku Rummukainen

Klimatkänslighet och utsläppsbanor

Authors: Marianne Hall and Markku Rummukainen (Lund University)
Klimat i Fokus

Open as pdf (1,05 MB)

 

 

 

Policy brief Försurning av mark och vatten i Sverige, author: Cecilia AkselssonFörsurning av mark och vatten i Sverige

Author: Cecilia Akselsson (Lund University)
BECC

Open as pdf (1,26 MB)

 

 

 

 

Policy brief Klimatanpassad skogsskötsel, author Anna Maria JönssonKlimatanpassad skogsskötsel

Author: Anna Maria Jönsson (Lund University)
BECC

Open as pdf (1,4 MB)

 

 

 

 

Policy brief Skog och jordbruk på dikade våtmarker avger stora mängder växthusgaserSkog och jordbruk på dikade våtmarker avger stora mängder växthusgaser


Author: Åsa Kasimir Klemedtsson (University of Gothenburg)
BECC

Open as pdf (1 MB)

 

 

 

Research brief Skogsmarkens humuslager byggs upp underifrånSkogsmarkens humuslager byggs upp underifrån

Author: Håkan Wallander (Lund University)
BECC

Open as pdf (1,32 MB)

 

 

 

 

Policy brief Troposfäriskt ozon - ett hot mot ekosystem, luftkvalitet och klimat. Author David SimpsonTroposfäriskt ozon - ett hot mot ekosystem, luftkvalitet och klimat

Author: David Simpson (Norske Meteorologisk Institutt and Chalmers)
MERGE

Open as pdf (1,43 MB)

 

 

 

 

Page Manager:

Centre for Environmental and Climate Research, CEC

Sölvegatan 37
223 62 Lund, Sweden

Visiting address
The Ecology building, Sölvegatan 37, Lund