The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

30

Jan

Kunskap och klimat: ett samtal om vetenskapsförnekelse

30 January 2023 18:00 to 19:30 | Seminar
Mönster av is och vatten. Foto: USGS, Unsplash.

Vetenskapsförnekelse är en utbredd företeelse, inte minst vad gäller klimatfrågor. Olika grupper ifrågasätter den roll som forskning och kunskap har i samhället och vilka som anses vara experter. Det handlar inte bara om organiserad förnekelse utan även om vardagligt ifrågasättande av trender, effekter och åtgärder. För att motverka vetenskapsförnekelse i allmänhet och klimatförnekelse i synnerhet är det viktigt att öka medvetenheten om vad den beror på och hur den yttrar sig. Gruppen för Klimatledarskap på Uppsala universitet bjuder tillsammans med Hållbarhetsforum vid Lunds universitet in till diskussion om vetenskapens betydelse i samhällets beslutsfattande.

About the event

Location:

Stadshallen i Lund, lokal Amfi

Admission:

Free admission

Language:

Svenska

Contact:

jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se