Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samverkan

Foto: LU bildbank

CEC lägger särskild vikt vid information och kommunikation både inom Lunds universitet och med omvärlden. Förutom specifika insatser, sker kommunikationen även som en integrerad del inom forskningsutbildningsverksamheten. Verksamheten ska även stödja pågående forskningsprojekt vid CEC inklusive inom de olika satsningar som CEC koordinerar, stödja rekryteringen av studenter till grund- och forskarutbildningen och bidra till kontakter med alumni.

Syftet är att sprida information om miljö- och klimatforskningen inklusive dess resultat, metoder, ingående frågeställningar och deras samhällsrelevans samt de utbildningar som CEC erbjuder. Detta innebär att kommunicera och tillgängliggöra forskningsresultat genom olika kanaler och aktiviteter, till exempel att samordna och ta fram material som skräddarsys för olika målgrupper, dialog med intressenter, samt initiera, stödja och ta fram synteser och policy briefs.

Många av CECs forskare och studenter ingår i olika samarbeten inom den akademiska världen, med industrin eller med samhället och myndigheter. Det kan handla om deltagande i styrgrupper och nätverk, workshops, debatter eller som talare på konferenser. Många av CECs forskare syns och hörs också frekvent i media.

Kontakta oss om du är intresserad av:

  • komma i kontakt med forskare, till exempel som talare på en konferens eller som expert
  • att veta mer om vår nuvarande forskning
  • diskutera en idé som gäller samverkan med CEC

CEC bibliotek - policy briefs, synteser, videoklipp och poddsändningar

CEC syntes 01: Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet

CEC Synteser och rapporter

är syntesrapporter och andra rapporter som samordnas från Centrum för miljö- och klimatforskning. I synteserna kombineras information från olika källor, såväl resultat från den egna forskningen som från ett representativt urval av den tillgängliga vetenskapliga litteraturen. Syftet är att belysa en specifik frågeställning ur ett brett perspektiv, och förmedla en helhetsbild som inkluderar robusta rön och väsentliga osäkerheter.

Du hittar CEC syntesrapporter här

 

 

 

Globala utsläppen ökar, men måste ner, Markku Rummukainen

Böcker och policy briefs

Här hittar du böcker och policy briefs skrivna av forskare anställda vid eller i anslutning till CEC. Policy briefs är korta sammanfattningar kring en specifik frågeställning, målgrupp är intressenter som myndigheter, lärare och andra intresserade.

Du hittar böcker och policy briefs här

 

 

 

 

Foto: LU bildbank
Video och podcast

Här hittar du videos och podcasts med CECs forskare.

 

 

 

CEC Kollegium (CEC Fellows)

är en arena för samverkan mellan CECs forskare, ledningsgrupp och de olika styrelserna inom CEC. Medlemmarna av CECs Kollegium bidrar till att stärka den strategiska miljö- och klimatforskningen vid Lunds universitet.Som en CEC Fellow, har du - i den utsträckning som passar dig - direkt inflytande över den framtida utvecklingen av CEC miljön och hur den utvecklas tillsammans med andra relevanta grupper och institutioner vid Lunds universitet, både när det gäller strategisk inriktning och daglig verksamhet.

Här hittar du mer information om CEC Kollegium och hur man blir medlem

 

Sidansvarig:

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen