Biodiversitet och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat (BECC) 

 

BECC är ett strategiskt forskningsområde i samarbete mellan Lunds och Göteborgs universitet. Visionen är att skapa ett världsledande tvärvetenskapligt forskningsprogram om relationerna mellan klimat, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Göteborgs universitet hemsida       Lunds universitets hemsida

 

BECC sammanför ekologisk modellering med empiriska studier och förenar detta med forskning kring hållbar förvaltning av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i en snabbt föränderlig värld.

Forskningen handlar om:

  • att bedöma klimatförändringens påverkan på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster i Sverige. Inriktningen är skogs-, jordbruks- och subarktiska ekosystem samt akvatiska system som påverkas av avrinning från skog och åkermark.
  • att stödja regionala, nationella och internationella beslutsfattare genom vetenskaplig utvärdering av politiska styrmedel som kombinerar anpassning till och begränsning av ett förändrat klimat med bevarande av biologisk mångfald och ekosystemens återhämtningsförmåga.
  • att skapa synergier och mervärde till klimatforskning vid Lunds och Göteborgs universitet genom att sammanföra modellering, empirisk ekologi, ekonomisk och samhällsvetenskaplig analys. En annan viktig del är samverkan med avnämare i relevanta sektorer.

BECC är också en av finansiärerna till forskarskolan ClimBEco: en tvärvetenskaplig forskarskola kring klimat, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

 

 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Douha Mhammad Ali
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Centrum för miljö- och klimatforskning

Uppdaterad: 2014-02-26

Lediga anställningar

För nuvarande finns det inga lediga anställningar

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00